KAMPAANIA

 

Komorebi Sushi loosib Facebooki auhinnamängus välja Estteraveli kinkekaardi väärtusega 500 eurot.

 

 

Kampaania tingimused:     

    1. Kampaanias osalemiseks saada Komorebi tootega ostutšeki number või pilt arvest kampaania@komorebi.ee. Kui oled meie restoranis, siis poeta saadud arve meie loosikasti koos kontakt andmetega. Sobivad kõik arved, millega on ostetud Komorebi Sushi tooteid.
    2. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Komorebi OÜ (edaspidi Komorebi Sushi ja/või kampaania Korraldaja), Elva, Kesk 1.
    3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
    4. Kampaania kestab ajavahemikus 01.01-31.03.2022.
    5. Kampaanias ei või osaleda Komorebi Sushi töötajad ega nende pereliikmed.
    6. Kampaania auhinnaks on Estravel kinkekaart väärtuses 500 eurot.
    7. Kui võitja ei saa soovitud asukohta kinkekaardiga minna, on korraldajal õigus pakkuda samaväärse teise väärtusega toodet.
    8. Kampaanias osalemiseks peab olema Komorebi Sushi Facebooki lehe fänn ning vastama postituse juurde Korraldaja poolt etteantud küsimusele.
    9. Loosimine viiakse läbi hiljemalt 31.03.2022.
    10. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega (v.a punktis 6 nimetatud korraldaja õigus).
    11. Auhinna võitja nimi avalikustatakse Komorebi Sushi Facebooki lehel hiljemalt 10.04.2022.
    12. Kampaania korraldaja võtab võitjaga ühendust ning väljastab auhinna võitjale ajavahemikul 01.04 – 20.04.2022. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 20.04.2022 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
    13. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
    14. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.komorebi.ee/kampaania.
    15. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
    16. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
    17. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
    18. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Komorebi Sushi poole e-posti teel aadressil info@komorebi.ee
    19. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Elva, Kesk 1 või e-posti aadressil info@komorebi.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused kahekümne tööpäeva jooksul alates nende saamisest.1