• Home
  • Müügi- ja privaatsustingimused

Müügi- ja privaatsustingimused

Enter Subtitle Here

Komorebi OÜ e-poe müügitingimused

Seisuga 27.03.2020

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Komorebi OÜ-i e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e- ostmisel internetiaadressilt www.komorebi.ee. Toodete müüja on Komorebi OÜ (edaspidi: müüja), aadress Puiestee 5-9 Elva, registrikood 14998590, tel 5620 2366, e-posti aadress info@komorebi.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.komorebi.ee . Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. E-Komorebi veebikeskkond on eesti keeles.

1.5. Klient nõustub e-Komorebi tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. E-Komorebi veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.7. E-Komorebi klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post elvatellimus@komorebi.ee  tel 521 4411 Elvas

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-Komorebis esitada anonüümse kliendina.

2.2. Klient valib e-Komorebist välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja. Kui tellimusel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.

2.8. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jahekappe ja jahekaste.

2.9. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

 

3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad e-Komorebis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-Komorebis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-Komorebis näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-Komorebi  turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4. Juhul, kui klient valib tellimuse müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale teenustasu vastavalt tingimuste punktile 4.

 

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimusi võib kätte saada määratud Komorebi takeaway eritoidupoodidest (edaspidi: e-Komorebi väljastuspunkt) või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga.

4.2. Tellimuste kättesaamine e-Komorebi väljastuspunktidest

4.2.1. Elva e-Komorebi väljastuspunktis toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar) kell 11-21.

4.2.2. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tellimuse väljastamata.

4.2.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.2.4. Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (s.o kuni 20.00). Kui klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks. Valmistoidu korral kliendile tellimuse maksumust ei tagastata, sest see kuulub utiliseerimisele.

4.3. Tellimuste kättesaamine kulleriga

4.3.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel määrata aadress. Elva e-Komorebi väljastuspunktis tellimuste kohaletoimetamine kulleriga toimub  kõigil nädalapäevadel (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar) kell 11-21.

4.3.2. Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu 4,90€ (sisaldab käibemaksu).
Teenustasu sisaldab tellimuse valmistamist, pakendamist ja transporti valitud aadressile.

4.3.3. Tellimuse üleandmise aeg  lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.3.4. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendipoolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Valmistoidu korral kliendile tellimuse maksumust ei tagastata, sest see kuulub utiliseerimisele.

4.3.7. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 7.6.

4.4. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted jms) märgitakse arvele, mis jääb kullerile, või teavitatakse e-kirja teel müüja klienditeenindust.

4.4.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittevastavad tooted koheselt tagastada kullerile ning müüja tagastab kliendile tagastatud toodete maksumuse vastavalt punktile 7.6.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

 

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.2.1. e-Komorebis esitatud tellimuse täitmine;

5.2.2. e-Komorebi kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.2.3. kliendi päringutele vastamine;

5.2.4. õigustatud huvi;

5.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.2.6. müügistatistika koostamine;

5.2.7. e-Komorebi teenuste haldamine ja arendamine.

5.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.4. e-Komorebist külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.5. e-Komorebis külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

5.6. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Komorebi OÜ-le-posti teel info@komorebi.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

5.8. Juhul, kui klient leiab, et e-Komorebi teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Komorebi OÜ poole e-posti teel info@komorebi.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. e-Komorebi kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-Komorebi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. e-Komorebis kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-Komorebi kasutamist;

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-Komorebi plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. e-Komorebi kasutab piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe www.komorebi.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 1 tunni jooksul tellimuse edastamisest. Tellimusest loobumiseks peab Klient helistama sellesse e-Komorebi väljastuspunkti, kuhu tellimus esitati. Elva e-Komorebi väljastuspunkti tel 521 4411 . Õigeaegsel loobumisel tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. E-Komorebist tellitud tooted ei kuulu tagastamisele kiiresti riknevuse ja tervisekaitse põhjustel.

7.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

8.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni vastavalt e-Komorebi väljastuspunktile, kuhu tellimus esitati: Elva e-posti teel aadressile elvatellimus@komorebi.ee , Tartu e-posti teel tartutellimus@komorebi.ee või e-Komorebi väljastuspunktis kohapeal. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ning lisada ostu tõendav dokument.

8.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.5. Müüja ei vastuta tekkinud kahjude eest, kui tellimuse kättesaamisel on klient kontrollinud toodete vastavust ning ei ole mittevastavuse märget kulleriga saabunud arvele teinud.

8.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.